شرکت اندیش پرداز اشا (سهامی خاص) در سال ۱۳۹۱، توسط گروهی از متخصصان و صاحب نظران فعال در زمینه سیستم های جامع و یکپارچه کامپیوتری، پایه گذاری شد. این گروه بیش از ۲۰ سال تجربه در حوزه هایی همچون برنامه ریزی منابع سازمانی، مدیریت تولید، نرم افزارهای مالی و مدیریت فرآیندهای کسب و کار به همراه دارد.