صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران یک سرمایه گذار در شهر تهران می باشد

هدف از تشکيل صندوق، جمع‌آوري سرمايه از سرمايه‌گذاران و سرمايه‌گذاري در شرکت‌های در شرف تأسیس و یا نوپاي داراي پتانسيل رشد زياد و سريع با هدف کسب بيشترين بازده اقتصادي ممکن در برابر پذيرش ريسک بالا است. علاوه بر کسب بازدهي از سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت در اين زمينه، کمک به رشد اقتصادي، کارآفريني، ايجاد اشتغال و توسعه فن‌آوري از ديگر اهداف صندوق به حساب مي‌آيند. در راستاي هدف يادشده، صندوق منابع مالي را جمع‌آوری نموده و در اوراق مالکيت اشخاص حقوقي با موضوع فعاليت در پروژه‌های فکری و نوآورانه در زمينه‌هاي فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور به بهره‌برداري رساندن و تجاری‌سازی دارايي‌هاي ياد شده از طريق تملک خرد يا مديريتي، سرمايه‌گذاري مي‌نمايد.

ايجاد اين صندوق سبب خواهد شد که بخشي از سرمايه‌گذاران حقوقی یا حقيقي که داراي منابع مالي زيادي هستند، بتوانند پرتفوي خود را با حضور در سرمايه‌گذاري صنايع نوظهور و فن‌آوري‌هاي پيشرفته تنوع بخشند. با توجه به سهم کمي که اين بخش از سرمايه‌گذاري در سبد کلي سرمايه‌گذار دارد، توسعه ساختارها و فرآيندهاي سرمايه‌گذاري در چنين حوزه‌هايي به صرفه نيست. درحالی‌که صندوق با توجه به تخصصي بودن خود افراد حرفه‌اي، متخصص و صاحب صلاحيت را گرد هم آورده است و به صورت تخصصي و متمرکز به فعاليت در اين حوزه به فعاليت مي‌پردازد و زمينه موفقيت بيشتري دارد. صندوق سرمايه‌گذاري جسورانه اين امکان را براي سرمايه‌گذاران فراهم مي‌آورد که بدون درگير شدن در چالش‌ها و پيچيدگي‌هاي صنعت سرمايه‌گذاري مخاطره‌پذير از مزايا و منافع آن برخوردار شوند.