روبان یک کلینیک مجازی برای مشاوره و فالوآپ در حوزه سرطان سینه است

احسان نوری

احسان نوری

  • بنیان گذار
مهناز نیک نام

مهناز نیک نام

  • هم بنیان گذار
ندا کریم

ندا کریم

  • بنیان گذار
شفاداک

شفاداک

  • شفاداک یک استارتاپ در شهر تبریز می باشد
فراویزیت

فراویزیت

  • دریافت نوبت بصورت آنلاین
سیمرغ

سیمرغ

  • سیمرغ یک استارتاپ در شهر پردیس می باشد