روبان یک کلینیک مجازی برای مشاوره و فالوآپ در حوزه سرطان سینه است

احسان نوری

احسان نوری

  • بنیان گذار
مهناز نیک نام

مهناز نیک نام

  • هم بنیان گذار
ندا کریم

ندا کریم

  • بنیان گذار
سیبوفن

سیبوفن

  • آزمایشگاهی و پزشکی
طبینجا - نوبت دهی اینترنتی دکتر

طبینجا - نوبت دهی اینترنتی دکتر

  • سامانه نوبت دهی اینترنتی کلینیک ها و مطب پزشکان
میهن پزشک

میهن پزشک

  • سایت نوبت دهی و مشاوره پزشکان و مراکز درمانی