رویداد ایده پروری و کارآفرینی طب ایرانی و مکمل

رویداد ایده پروری و کارآفرینی طب ایرانی و مکمل

مدیریت توسعه فناوری سلامت و دفتر ارتباط با صنعت دانشکده طب ایرانی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی مشهد با همکاری شتابدهنده سلامت الکترونیک متاسل برگزار می نماید.
ثبت نام تا 20 آذرماه
افتتاحیه: شنبه 23 آذرماه
رویداد: سه شنبه تا پنجشنبه 26 الی 28 آذرماه

محورهای رویداد ایده پروری و کارآفرینی دانشکده طب ایرانی و مکمل:
گیاهان دارویی و کاربرد آنها در بیماریها
تغذیه و فرآورده های غذایی
ماساژدرمانی، حجامت، بادکش و زالودرمانی
آروماتراپی
روش های درمانی در طب فولکلور
کاربرد فناوری های نوین در طب سنتی

نظرات