کارگزاری مجموعه ما با بینش استراتژیک و پشتوانه تیم کارشناسان حرفه ایی مجرب خود که با همدلی و همراهی با بیمه گذاران توانست در زمانی اندک جایگاه خود را به یکی از وزین ترین و تاثیرگذارترین مجموعه های بیمه ایی در صنعت بیمه ارتقا دهد ،گواه ما پروژه های بیمه ایی و بیمه گذاران از اصناف مختلف و وزارت خانه ها و سازمان های دولتی و خصوصی معظم در کل کشور و رضایتمندی آنها از استفاده خدمات بیمه ایی با بهترین نرخ و شرایط و انتخاب شرکت بیمه ایی مناسب آن خدمات بیمه ایی  و همراهی لحظه به لحظه این مجموعه در زمان وقوع خسارت می باشد.
با وجود سایت حاضر بر آن هستیم تا بتوانیم خدمات بیمه را از طریق سایت www.BimeClick.com و  ایجاد امکان بهترین مشاوره On line  ، بررسی و در نهایت تصمیم و خرید از تمامی شرکت های بیمه ایی از جمله : بیمه ایران ،بیمه آسیا، بیمه دانا ، بیمه البرز ، بیمه کارآفرین ، بیمه پارسیان ، بیمه پاسارگاد، بیمه سامان ، بیمه ما ، بیمه رازی ، بیمه ملت، بیمه معلم بیمه سینا بیمه تجارت نو ، بیمه دی و بیمه SOS …. ایجاد نماییم .

آن بیمه

آن بیمه

  • معرفی شرکت های فعال در حوزه بیمه، اطلاع رسانی اخبار و رویدادهای مرتبط
بیمه بازار

بیمه بازار

  • خرید بیمه و استعلام
مهبان

مهبان

  • سامانه آموزش و اعطای ابزارهای فروش بیمه