این اختراع شامل یک قطعه مجزا است که شامل یک اهنربا یا مجموعه ای از چند آهنربا است که به صورتی در جلو و عقب خودرو نصب شده است که قطب های عقب و جلو به یک شکل باشد. این اختراع از آنجا که در اهنربا قطب های ناهم نام یکدیگر را جذب و قطب های هم نام یکدیگر را دفع می کنند و از آنجا که در این اختراع اهنربا ها به طوری قرار می گیرند که قطب های نا هم نام مقابل یکدیگر در تمامی ماشین ها قرار بگیرند و از برخورد ماشین ها جلوگیری کند.(به صورت قرارداد) برای زمان هایی که سرعت خودرو زیاد است سنسوری تعبیه شده است که با سنس کردن سرعت خودرو توسط اینورتر از برق باتری موجب بالا بردن توان اهنربا می شود. تا قطب ها توان مقابله در سرعت های بالا را کسب کنند. همچنین از یک سنسور جهت هشدار برای برخورد در سرعت های بالا استفاده شده است که هشدار دهنده می باشد و در صورت عدم توجه راننده به هشدار سنسور سیستم افزایشی توان اهنربا فعال می شود.