شرکت ایده پردازان آسایش گستر به شماره ثبت 12466 با مشارکت انجمن ضایع نخاعی ایران و بهزیستی مازندران فعالیت خود در زمینه تولیدات محصولات توانبخشی به صورت بومی برای اولین بار در کشور آغار نمود