بازرسی تخصصی هوایی از خطوط توزیع و انتقال برق با استفاده از پهپاد به منظور جمع آوری عیوب و گزارش سلامت دکل و خطوط برق از 20 تا400 کیلو وات