شرکت طراحی مهندسی رویان مبدل

شرکت طراحی مهندسی رویان مبدل یک شرکت در شهر اصفهان می باشد

شرکت رویان مبدل فعالیت خود را از سال 1374 آغاز نموده است، این شرکت دارای پروانه فنی مهندسی در زمینه های نفت، گاز و پتروشیمی و تجهیزات حرارتی و برودتی از وزارت صنعت ، معدن و تجارت و مجوز فن آوری از شهرک علمی و تحقیقاتی می باشد و بر اساس نظر کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان شرکت دانش بنیان تائید صلاحیت گردیده است. شرکت رویان مبدل تاکنون در سایه پشتکار و نوآوری کارکنان خود توانسته است مشکلات عدیده ای از صنعت را مرتفع نماید.