مکانیک (ساخت و تولید، سیالات و جامدات)
صنایع شیمیایی و نساجی