شرکت فنی و مهندسی صدر آزمای سپاهان در سال 1383 به ثبت رسید و از سال 1388 به طور رسمی فعالیت حرفه‌ای خود را در خصوص فناوری و ساخت قطعات و ماشین آلات تخصصی بخش کشاورزی و دامداری کشور آغاز نمود. این شرکت در سال   1390 موفق به اخذ مجوز عضویت در شرکت‌های دانش‌بنیان و استقرار در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گردید. رسالت شهرک‌های علمی وتحقیقاتی،جذب و ایجاد محیط مناسب جهت رشد شرکت‌هایی است که با دارا بودن بنیه علمی بالا( شرکت های دانش بنیان )، توان ساخت و تجاری سازی محصولات مورد نیاز کشور را دارا هستند.در یک دهه اخیرقسمت زیادی از بار سنگین تحریم‌های خارجی بر دوش این شرکت‌های دانش بنیان بوده است به نحوی که پاره ای از این شرکت‌ها نه تنها نیازداخلی را برآورده ساخته اند بلکه اقدام به صادرات  محصول و یا فناوری خود نموده اند .