خدمات و محصولات واحد فناور:
تروکار لاپاروسکوپی

قطعات خورشیدی،رقاصک،چرخ ستاره و روتور