خدمات و محصولات واحد فناور:
گارنت به عنوان ابرسیو واترجت

تعمیر روتور کمپرسور توربین

ساخت کوپلینگ موتورمفصل کابل های فشار قوی

استارتر هوایی توربین راستون