شرکت فوکا پارت آرین بر پایه دانش و مهارت جمعی از جوانان کشور و با مشاوره از اساتید خوش نام صنعت و دانشگاه با هدف ساخت و تامین تجهیزات صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در راستای تحقق شعار خودکفایی در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی، تاسیس و تا به امروز موفق به کسب تقدیرنامه، رضایت نامه و گواهینامه مختلف از سازمان های معتبر داخلی و کارفرما گردیده است.

این مجموعه مشتری مداری را یک اصل انکار ناپذیر در موفقیت خود تلقی کرده و به تبع آن کیفیت بالای محصول خود را به عنوان شالوده و پاسخی اطمینان بخش به اعتماد مشتریان محترم تلقی می کند.