0
1
شرکت پایا سیلتِک در سال 1391 تاسیس شده و از همان ابتدا خود را به عنوان یکی از مهمترین و بزرگترین مراکز مهندسی سطح و ماشینکاری دقیق در کشور معرفی نموده است. جمعی از متخصصان علم سطح کشور با تلفیق دانش علمی خود با تجارب صنعتی و مدیریتی، هسته اولیه قدرتمندی را برای این شرکت ایجاد نمودند. حضور پشتوانه قوی انسانی و مدیریتی که پشتوانه منابع علمی و دانشگاهی را با خود همراه کرده فعالیت های شرکت را تکنولوژی محور نموده و روند رو به رشدی را برای آن متصور نموده است.
دانش نوین و دیدگاه جهانی مدیران آن از همان ابتدا تاکید زیاد بر ایجاد پیوندهای قوی بین صنعت و دانشگاه داشت. به همین دلیل مجموعه کارگاهی آن در شهرک صنعتی امیر کبیر در شهر اصفهان استقرار یافته و دفتر مدیریتی شرکت سیلتِک در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان مجاور با دانشگاه صنعتی اصفهان واقع شده است. این امر پیوند با صنایع بزرگ در شهرک های صنعتی و شهرک علمی تحقیقاتی و منابع آکادمیک در دانشگاه را تسهیل نموده است.
این شرکت با بکارگیری مجموعه ای متشکل از متخصصین مجرب و کارآزموده در صنعت و فارغ التحصیلان و نخبگان دانشگاه صنعتی شریف و صنعتی اصفهان و نیز با بهره گیری از مشاوران و اساتید هیئت علمی دانشگاهی و کارشناسان ارشد صنعتی، واحد فناوری نمونه و ممتازی را در زمینه مهندسی سطح و پرداخت نهایی تشکیل داده و خود را بعنوان یکی از معدود شرکت های خصوصی در کشور جهت ارائه خدمت مهندسی سطح به مجموعه صنایع هوایی، نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاهی و فولاد معرفی نموده است.