شرکت رهپویان اندیشه توسعه ایرانیان(راتا)

شرکت رهپویان اندیشه توسعه ایرانیان(راتا) یک شرکت در شهر اصفهان می باشد

خدمات و محصولات واحد فناور:
کوپلینگ هیدرولیکی

کوپلینگ دنده ای

کوپلینگ دیسکی

کوپلینگ لقمه ای

پولی صنعتی

تعمیر کوپلینگ هیدرولیکی

گریپر وکیوم ثابت

گریپر وکیوم 90 درجه

گریپر وکیوم 180 درجه

گریپر وکیوم کیسه

فیوز حرارتی

پالاتایزر

کارتن سازبوش مخروطی

میز سیزر