این استارتاپ فعالیتش را در حوزه اینترنت اشیاء و هوشمند سازی با محور بهینه‌سازی مصرف انرژی از سال 97آغاز کرده و اکنون در دومین سال حیات خود به تولید نمونه‌های اولیه باکیفیت  رسیده است

 این استارتاپ در مسیر رشد خود با نوساناتی روبرو شد که درنهایت از اواخر سال گذشته با پیوستن به شتاب‌دهنده نوآوری اکسیژن، «تینایو» متولد شد. تینایو از اردیبهشت امسال به صورت جدی در  اینترنت اشیاء ورود کرده‌ و در حال حاضر به تولید محصول با محوریت اصلاح الگوی مصرف و مبتنی بر تکنیک‌های اینترنت اشیاء دست‌یافته‌ است