سامانه سنجش و پایش و کنترل هوشمند انواع اقلیم از جمله گلخانه،دامپروی ها و شیلات از محصولات تولیدی این شرکت می باشد.این شرکت قادر به راه اندازی گلخانه های مدرن با افزایش بهره وری محصولات تولیدی و کاهش مصرف انرژی می باشد.این سامانه بر بستر iot عمل می نماید.