شرکت سپاهان مکاترونیک سروبنیان

شرکت سپاهان مکاترونیک سروبنیان یک شرکت در شهر اصفهان می باشد

شرکت سپاهان مکاترونیک متخصص در کنترل سیستم های خاص،کارشناس در کنترل سیستمهای اتوماسیون صنعتی ،متخصص در ساخت روبات های صنعتی وانجام کلیه امور ابزار دقیق،روباتیک،مکاترونیک،الکترونیک و نیز به روز رسانی سیستم های قدیمی با تکنولوژی روز دنیا است