شرکت فني مهندسي رِگا (رسانه گستر ارک) فعاليت رسمي خود را از سال 1387 با نام تجاري رِگا شروع نموده است.
حوزه هاي کاري شرکت بر اساس سند چشم انداز سازماني، در دپارتمان‏هاي اصلي زير تعريف مي‏گردد که هر دپارتمان شامل چندين واحد مجزا مي باشد :
- دپارتمان آموزش الکترونيکي
- دپارتمان هوشمند سازي
- دپارتمان طراحي وتوسعه وب
- دپارتمان مالتي مديا و گرافيک