شرکت کاوش الکترونیک سپاهان در تیرماه سال 90 با هدف کارآفرینی و بومی سازی تکنولوژی های صنعتی تاسیس شد. سوابق ذیل در پرونده این شرکت درج شده است:


تولید، نصب و پشتیبانی 8000 مودم GSM/GPRS قرائت از راه دور کنتور های هوشمند آب در سطح استان خراسان که هم اکنون در فاز بهره برداری می باشد.
طراحی، تولید، نصب و پشتیبانی 38 دستگاه مودم مخصوص اتوماسیون ریکلوزر برق در سطح استان کردستان
طراحی، تولید و نصب 40 دستگاه تنظیم بار ترانس فشار ضعیف در سطح استان اصفهان
طراحی و تولید سافت استارتر برای نیروگاه یزد
نصب دستگاه ثبات یا دیتالاگر داری گواهینامه کالیبراسیون به شماره E/3869-11-94-2832 از شرکت تابان نیرو (مورد تایید سازمان استاندارد کشور) در پست توزیع برق شهرستان شاهین شهر