شرکت مهندسی توسعه پردازش سبز ترنج

شرکت مهندسی توسعه پردازش سبز ترنج یک شرکت در شهر شهرضا می باشد

این شرکت با هدف باز طراحی و تولید سخت افزارهای گران قیمت وارداتی که تولید داخلی ندارند راه اندازی و تاکنون موفق به تولید و باز طراحی یک دستگاه در حوزه کشاورزی(دور کننده جانوران از محیط با فراصوت با ثبت اختراع و قابل رقابت با بهترین نمونه های خارجی) ، یک دستگاه در حوزه پزشکی(فشارسنج دیجیتال آرشیو ساز با قابلیت با رقابت با محصولات با کیفیت خارجی(نمونه آمریکایی)) و طراحی و تولید آزمایشی چاپگر خانگی بریل گردیده است. قیمت تمام شده دستگاه ها نسبت به مشابه خارجی آن از 5 تا 10 برابر ارزانتر اما باکیفیتی بهتر و قابل رقابت با آنهاست