خدمات و محصولات واحد فناور:
تجهیزات آموزشی-آزمایشگاهی فنی مهندسی

درایو موتور الکتریکی

منبع تغذیه سوئیچینگ

مشاوره فنی مهندسی برای محصولات کنترل دور موتور و اتوماسیون

تابلو آسانسور