شرکت آینده سازان کهکشان نرم افزار(آی کن)

شرکت آینده سازان کهکشان نرم افزار(آی کن) یک شرکت در شهر اصفهان می باشد

خدمات و محصولات واحد فناور:
سازمان الکترونیک فرزین