دومین رویداد کارآفرینی سازمان نظام پزشکی

دومین رویداد کارآفرینی سازمان نظام پزشکی

دومین رویداد از سری رویدادهای کارآفرینی سازمان نظام پزشکی کشور با رویکرد فناوری های تجهیزات پزشکی، دندان پزشکی و آزمایشگاهی با همکاری صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی و شتاب دهنده تخصصی سکو در تاریخ ۳ بهمن ماه ۱۳۹۸ برگزار می شود.

محورهای رویداد:

پایش، کنترل، کاهش یا تسکین درد بیمار
بهداشت، مراقبت، کنترل و درمان
بارداری، فرزندپروری و سالمندی
حوزه های مورد توجه برگزار کنندگان در این رویداد:

گجت های پوشیدنی
تجهیزات زیبایی
تجهیزات مراقبت خانگی
تجهیزات خودمراقبتی
تجهیزات، لوازم و مواد یک بار مصرف

نظرات