ما در عصر اطلاعات یا همان عصر دیجیتال زندگی می‌کنیم؛ عصری که مرحله‌ای از تاریخ انسانی است و ویژگی آن تغییر از تولید صنعتی به اطلاعات و کامپیوتری شدن است. سرعت بالای تولید داده و فراگیر شدن اینترنت در این عصر، موجب تغییر در نیازهای کاربران از مردم عادی تا کارشناسان خبره در حوزه های مختلف گردیده است. نیاز به داده های دیجیتال در غالب بانکهای اطلاعاتی، تبادل بین این اطلاعات، تحلیل و انالیز داده ها و نهایتا تصمیمات بر مبنای این تحلیلها، الزامات این عصر و سیر تحولی آینده خواهد بود. شرکت طبیب افزار با هدف فعالیت مدون و بین شته ای (interdisciplinary) در حوزه انفورماتیک پزشکی و با همکاری متخصصین چندین رشته شامل پزشکی، مهندسی نرم افزار، بیوانفورماتیک، کتابداری و مدیریت کسب و کار در زمینه ارایه خدمات نوآورانه بیوانفورماتیک پزشکی فعال میباشد.