شرکت تحلیل گران نرم افزاری آلا

شرکت تحلیل گران نرم افزاری آلا یک شرکت در شهر اصفهان می باشد

شرکت مهندسی تحلیل‌گران نرم‌افزاری آلا  به عنوان یکی از شرکت های پیشرو در زمینه فناوری هوش تجاری در کشور می باشد که از سال 1391 به عنوان شرکت دانش بنیان در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان مستقر و  با مجوز  سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اصفهان مشغول به فعالیت گردیده است و  با هدف کاربردی نمودن هوش‌تجاری در صنایع و سازمانها توانسته گامهای موثری را بردارد.