شرکت داده گستر خط روشن از سال 1366 با هسته ی اولیه متشکل از فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی اصفهان، درمرکز فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی اصفهان در زمینه موضوعات مختلف در حوزه فناوری اطلاعات شروع به فعالیت نموده است و از سال 1392 به عنوان یک شرکت دانش بنیان در مجموعه شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان مستقر بوده و دارای مجوز فناوری از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و همچنین مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی اصفهان در حوزه فعالیت های خود می باشد.