شرکت مهندسی توسعه فناوری اطلاعات و تجارت تفاوت

شرکت مهندسی توسعه فناوری اطلاعات و تجارت تفاوت یک شرکت در شهر اصفهان می باشد

خدمات و محصولات واحد فناور:

طراحی و پیاده سازی سامانه کمیته های نظارتی شورای اسلامی شهر

سامانه آنلاین مدیریت فرآیند مصوبات شورای اسلامی شهر

طراحی و پیاده سازی پورتال نوبت دهی اینترنتی و تلفن گویا مبتنی بر voip

قصه بافی، به سادگی کارتون و کتاب قصه بساز