خدمات و محصولات واحد فناور:
پرکوالسر/ پتروشیمی

کوالسر/پتروشیمی- پالایشگاه

خالص ساز آمین

نانو ماسک هربال

کارتریج فیلتر

ایزوماکس

بگ فیلترها/پتروشیمی-صنایع فولاد-سیمان-فلزات-غبارهوا

Suck Filter/Purify of Gasoline

نانوفیلتر کارتریجی

هالو فایبر فیلتر/همه ی صنایع نیاز مند تصفیه پسآب