شرکت فنی مهندسی بسپار صنعت آبنوس

شرکت فنی مهندسی بسپار صنعت آبنوس یک شرکت در شهر اصفهان می باشد

خدمات و محصولات واحد فناور:
لفاف بسته بندی فولاد

فیلم بسته بندی شرینک VCI

لمینت آلومینیوم VCI