معرفی

شرکت دیسا افزار پارس به طور ویژه، در زمینه بهینه‌سازی فرایندهای شکل‌دهی فلزات به منظور بهبود عملکرد فرایند، افزایش فرآورش، کاهش مصرف انرژی، کاهش عیوب محصولات و تولید محصولات جدید فعالیت می‌کند.

بهینه‌سازی فرایندهای شکل‌دهی فلزات با آگاهی از پدیده‌های متالورژیکی و مکانیکی که قبل، حین و پس از فرایند رخ داده یا می‌دهد، امکان‌پذیر است. شرکت دیسا افزار پارس با بهره‌مندی از دانش پدیده‌های حاکم بر فرایند شکل‌دهی فلزات و ارتباط آنها با پارامترهای تولید، قادر به بهینه‌سازی فرایند بر اساس نیاز مشتری می‌باشد.