خدمات و محصولات واحد فناور:
کیف و کفش

طراحی و تولید صندل چرم

طراحی و تولید کیف دستگاه علائم حیاتی آمبولانس