با عنايت به توسعه روزافزون صنعت فولاد ایران و اهميت آن در اقتصاد كشور، توجه به تشكيل انجمن علمي كه بتواند بعنوان یکی از حلقه‌های زنجیره توسعه پایدار این صنعت باشد ضروري بنظر مي‌رسید. ضرورت تشکیل انجمن آهن و فولاد ایران از آنجا بیشتر مشخص می‌شود که به تاریخچه تشکیل اینگونه انجمن‌ها و نقش سازنده آنان در ارتقاء علمی و تکنولوژی صنایع فولاد مراجعه شود. بر این اساس ملاحظه می‌شود تقریباً تمام کشورهای صنعتی دارای چنین انجمنی هستند و یکی از قدیمی‌ترین آنها انجمن آهن و فولاد امریکاست که بیش از 150 سال قدمت دارد.
انجمن آهن و فولاد ايران هم به عنوان يك انجمن علمي در جهت كمك به ارتقاء دانش در صنعت فولاد كشور و نيز در راستاي ارتباط بين اساتيد، محققين و متخصصين صنعت فولاد، دولتي و خصوصي با آن، بنا به پیشنهاد آقای دکتر عباس نجفی‌زاده و با پیگیری ایشان در تاریخ 28/04/1378 مجوز خود را از وزارت فرهنگ و آموزش عالی دریافت کرد و سپس بدنبال انتخاب اولین هیأت مدیره که ترکیبی از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، مدیران عامل صنایع بزرگ فولاد کشور و صاحب‌نظران صنعت فولاد بود مقدمات ثبت آن را در اداره کل ثبت شرکت‌های اصفهان در تاریخ 05/08/1379 به اتمام رساند و بر اساس روزنامه رسمی منتشر شده انجمن آهن و فولاد ایران از تاریخ 27 آذر ماه سال 1378 فعالیت‌های خود را رسما آغاز نموده است.