پاکت، سامانه مناقصه آنلاین بیمه است که با ایجاد بستری برای ارتباط بین متقاضیان بیمه و کارگزاران و نمایندگان شرکت های بیمه ، امکان خرید بیمه نامه با بهترین قیمت و شرایط پرداخت متنوع از هر یک از شرکت های بیمه را برای متقاضیان بیمه فراهم آورده است.

ایزی بیمه

ایزی بیمه

  • سامانه هوشمندسازی کسب و کار نمایندگان و کارگزاران بیمه
بیمه کلینیک

بیمه کلینیک

  • بستر ارائه خدمات آنلاین بیمه‌ای و مشاوره برای خرید بیمه‌نامه
مهبان

مهبان

  • سامانه آموزش و اعطای ابزارهای فروش بیمه