پاکت، سامانه مناقصه آنلاین بیمه است که با ایجاد بستری برای ارتباط بین متقاضیان بیمه و کارگزاران و نمایندگان شرکت های بیمه ، امکان خرید بیمه نامه با بهترین قیمت و شرایط پرداخت متنوع از هر یک از شرکت های بیمه را برای متقاضیان بیمه فراهم آورده است.

فست‌بیمه

فست‌بیمه

  • صنعت بیمه، تجارت الکترونیک
مهبان

مهبان

  • سامانه آموزش و اعطای ابزارهای فروش بیمه
تیم شیم

تیم شیم

  • پلتفورم مدیریت آنلاین و خرید تیمی بیمه