به عنوان یک پلتفرم جهانی، ما روی ایجاد، توسعه و پایداری کسب و کارهای نوپا و سنتی تمرکز می‌کنیم. ما از نیروهای جوان، متخصص و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بهره می‌بریم.

امین زمانی

امین زمانی

  • هم بنیان گذار
نوآفرینان

نوآفرینان

  • تیم برگزاری رویداد
راجعون

راجعون

  • راجعون یک استارتاپ در شهر تهران می باشد
جشنپ

جشنپ

  • یکی از روز های مهم برای هر شخصی روز تولد اوست . تم تولد، کیک ...