جیره های غذایی در شرایط بحران

جیره های غذایی در شرایط بحران

رویداد تخصصی جیره های غذایی در شرایط بحران به همت موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی و با همکاری گروه مشاورین اینوواتوس در تاریخ 16 بهمن ماه 1398 برگزار خواهد شد. هدف از این رویداد جلب نظر متخصصان و صاحبان ایده به حوزه جیره های غذایی در شرایط بحران مانند سیل، زلزله و جنگ می باشد. در این رویداد صاحبان ایده، متخصصان و سرمایه گذاران صنعت غذا گردهم آمده و با یکدیگر به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.

پس از داوری اولیه، طرح های ثبت شده در روز رویداد توسط صاحب طرح ارائه خواهند شد. داوران و سرمایه گذاران ایده را مورد بررسی قرار داده و سه طرح برتر معرفی می شوند. همچنین این رویداد شامل برنامه جذاب دورهمی دوستانه صاحبان طرح، سرمایه گذاران و صاحب نظران خواهد بود. در این دورهمی حاضران می توانند به طور مستقیم و بی واسطه با شرکت کنندگان در رویداد که از فعالان صنایع غذایی، اساتید دانشگاه، مدیران دولتی و صاحبان سرمایه هستند به بحث و تبادل نظر بپردازند.

محورهای ثبت ایده در این رویداد:

·         طراحی محصول مطلوب جیره‌های غذایی

·         طراحی سبد مطلوب جیره‌های غذایی

·         بسته بندی جیره‌های غذایی

·         لجستیک جیره‌های غذایی

جوایز:

·         امکان جذب سرمایه برای هر کدام از ۱۵ ایده نهایی

·         ۵ میلیون تومان جایزه نقدی نفر اول

·         ۳ میلیون تومان جایزه نقدی نفر دوم

·         ۲ میلیون تومان جایزه نقدی نفر سوم

 

بخش‌های مختلف رویداد:

·         ثبت ایده تا تا تاریخ ۵ بهمن ماه

·         غربال اولیه ایده‌ها و انتخاب ۱۵ ایده برتر تا تاریخ ۱۰ بهمن ماه

·         آموزش‌های مرتبط با نحوه مذاکره با سرمایه‌گذار، نحوه پرزنت ایده و ارزش‌گذاری ایده و طرح نوآورانه

·         رویداد یک روزه جیره‌های غذایی در تاریخ ۱۶ بهمن ماه با بخش‌هایی به شرح زیر:

§         سخنرانی مقام عالی‌رتبه نظامی

§         ارائه هرکدام از ۱۵ ایده برتر

§         مذاکرات مستقیم صاحبان ایده با سرمایه‌گذاران

§         اعلام نفرات سه ایده برتر و صرف شام

 

نظرات