شرکت زیست تروند آرین مستقر در مرکز پارک علم و فناوری خراسان با در اختیار داشتن کادری متخصص از اساتید دانشگاهی، با بکارگیری فناوری کشت کشت بافت گیاه و مهیا نمودن سیستم گلخانه هیدروپونیک موفق به تولید نهال و نشاء سالم و عاری از بیماری از گونه های گیاهی مختلف از جمله گیاهان داروئی، درختان مثمر و غیر مثمر شده است.