شرکت اندیشه ابرار در سال 1383 تأسیس و از ابتدای سال 1385 با دعوت رئیس وقت پارک علم و فناوری خراسان، وارد این پارک شد. از آن زمان تا کنون، این شرکت ده ها پروژه مطالعاتی، تحقیقاتی، عملیاتی مختلف در سازمان ها و مجموعه های مختلف اجرا نموده و از همکاری با متخصصان و پژوهشگران مختلف بهره برده است.

شرکت اندیشه ابرار در راستای اجرای فعالیت های خود، مجوزهای ذیل را از مراجع مختلف اخذ نموده است:
مجوز فعالیت به عنوان مؤسسه فناور در پارک علم و فناوری (1394-1390)
مجوز فعالیت به عنوان مرکز اطلاع رسانی، مشاوره و کارآفرینی (1394-1391)
مجوز فعالیت از شواری عالی آنفورماتیک کشور(1391-1387)
مجوز فعالیت از نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی (از1390 تا 1386)