کارآفرینی برفی ۲۰۲۰

کارآفرینی برفی ۲۰۲۰

مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه اصفهان

همراه با ارائه مدرک معتبر از دانشگاه اصفهان و سازمان فنی و حرفه ای

دوره های تخصصی کارآفرینی و توسعه کسب و کار با تکیه بر اشتغال زایی و کسب درآمد پایدار

دوره های آینده نگری
دوره های آینده سازی
دوره های آینده داری
دوره های آینده یاری

تخصصی مالی و بازرگانی
(حسابداری، بورس، MBA و .....)
تخصصی گردشگری
(مکالمه زبان، مدیر تور و .....)
هنری (عکاسی، خوشنویسی و ....)
کامپیوتر (فتوشاپ، بازی سازی، ICDL و ...)

نظرات