دوره های آینده نگری

دوره های آینده نگری

در دوره های آینده نگری قرار است ابتدا شخصیت خود را بشناسیم، با انواع زندگی شغلی آشنا شویم و نیز یاد بگیریم برای هر شغل چه مهارت هایی نیاز داریم!!
انتخاب کنیم که دوست داریم کارمند شویم و آینده دیگران را بسازیم و یا علاقه مندیم که خودمان آینده خود را بسازیم؟؟!!!!
جای نگرانی نیست! در این کارگاه ها شما کاملا یاد میگیرید که چگونه ایده بسازید، ایده خود را پرورش دهید، جسورانه تصمیم بگیرید و از شروع کردن نترسید!!
در کنار موارد فوق، یاد میگیرید در این راه چه چالش ها و الزاماتی وجود دارد که باید به آنها توجه کرده و راه حل و نحوه مواجهه با آنها را نیز یاد میگیرید!
سرفصل ها و عناوین این دوره ها طی سالها تجربه و با توجه به الگوی کارافرینان و بازرگانان موفق بدست آمده و به راحتی شما را به اهداف مد نظرتان میرساند.

 

نظرات