آنالیکا ابزارهایی که برای دستیابی به تجزیه و تحلیل کاربر و محصول می باشد، را فراهم می کند. گزارش های آن به ایجاد استراتژی محصول، دستیابی به اهداف تجاری و داشتن درک جامع از محصولات کاربر محور، کمک می کند.
به منظور استفاده بیشتر از آنالیکا، مهم است که مبانی آن را درک کنید. آنالیکا از ردیابی مبتنی بر رویداد در هسته ی خود استفاده می کند. در حالی به طور معمول می بینید معیارهایی مانند نمایش صفحات و بطور کلی، ترافیک کاربر به عنوان پایه و اساس دیگر سیستم های تجزیه و تحلیل می باشند، آنالیکا یک قدم فراتر رفته و بر روی فعالیت های منحصر به فرد کاربر تمرکز می کند.
تمرکز بر روی رویدادها و فعالیت های کاربر، دیدگاه غنی تر و معنی دارتری را در مورد اینکه چگونه کاربران با یک وب سایت یا برنامه ارتباط برقرار می کنند، فراهم می کند. با اینکه ردیابی بازدید های صفحه مفید است، اما هیچ وقت دیدگاه یا درک متمرکز و دقیقی به اندازه ردیابی یک فعالیت کاربر، مانند کلیک کردن یک دکمه، ثبت نام یا ورود به سیستم ارائه نمی دهد.
درک فعالیت های خاصی که یک کاربر انجام می دهد، اجازه می دهد تا تصمیم گیری، با اعتماد به نفس صورت گیرد. آنالیکا به شما در درک کاربرانتان کمک می کند و اجازه می دهد استراتژی های خود را ایجاد کرده و تصمیمات را بر اساس اقداماتی که تاثیر مثبت بر روی شاخص های اصلی عملکرد شما دارند، بگیرید.
دریافت اطلاعات و بینش قوی از بین تمام داده های کاربر محور خود، براساس اینکه چگونه مشتریان از محصول یا وب سایت شما استفاده می کنند، برای تصمیم گیری های هوشمندانه و عمل کردن سریع بسیار مفید است.
بصورت کلی آنالیکا با ارائه گزارشات تحلیلی و رفتاری و ایجاد یک درک کامل از محصول کاربر محور و کاربران آن محصول، می تواند به کلیه ی صاحبان وب سایت ها و اپلیکیشن های موبایل، خدمات خود را عرضه نماید و یک مدیر وب سایت و یا اپلیکیشن موبایل را قادر به رصد کاربران خود چه مهمان و چه عضو شده نماید. همچنین آنالیکا مشکلات مربوط به ریزش کاربران و ناهنجاری های محصول را شناسایی کرده و برای آنها راه حل ارائه می دهد.