بزرگ شو!

بزرگ شو!

کارآفرینی برفی ۲۰۲۰

مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه اصفهان

همراه با ارائه مدرک معتبر از دانشگاه اصفهان و سازمان فنی و حرفه ای

دوره های تخصصی کارآفرینی و توسعه کسب و کار با تکیه بر اشتغال زایی و کسب درآمد پایدار

 دوره های آینده نگری

کارگاه سوم: 7 اسفند 98 - ساعت 14 الی 17
 بزرگ شو!
شروع درست کسب و کار برای رشد سریع
مقابله با نگرانی و ترس از شروع کسب و کار
جسارت تصمیم گیری

نظرات