بزرگتر شو!

بزرگتر شو!

کارآفرینی برفی ۲۰۲۰

مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه اصفهان

همراه با ارائه مدرک معتبر از دانشگاه اصفهان و سازمان فنی و حرفه ای

دوره های تخصصی کارآفرینی و توسعه کسب و کار با تکیه بر اشتغال زایی و کسب درآمد پایدار

 دوره های آینده نگری

کارگاه چهارم: 14 اسفند 98 - ساعت 14 الی 17
 بزرگتر شو! 
منحنی رشد کسب و کارها
هدف گذاری دقیق شغلی
سود بردن یا مزد گرفتن؟!

نظرات