شرکت تراشه سیستم پیشرو در سال 1389 ، فعالیت خود را در حوزه سیستم های ناوبری دریایی آغاز نمود و توانست پس از گذشت 3 سال، به یکی از شرکت های مورد اعتماد بازار در این حوزه تبدیل گردد. با توجه به فرصت های موجود و بر اساس راهبردهای کلان شرکت، در سال 1393 ، حوزه اتوماسیون صنعتی با تمرکز بر صنایع نیروگاهی و پالایشگاهی به زمینه های کاری شرکت اضافه گردید. شرکت تراشه سیستم پیشرو در سال 1395 موفق به اخذ مجوز دانش بنیان در حوزه هوا فضا و استقرار در پارک علم و فناوری خراسان گردید. هدف عالی شرکت تراشه سیستم پیشرو افزایش کیفیت زندگی با استفاده از فناوری بوده و در نیل به این هدف، اعتماد مشتریان و برخورداری از تجربه و دانش پیشرفته را سرمایه اصلی خود می داند.