شرکت پیشگام انرژی خاور با توجه به نیاز مبرم صنایع گاز کشور به تولید محصولی با کیفیت مبتنی بر دانش فنی روز و مطابق با استانداردهای شرکت ملی نفت و گاز فرآیند طراحی و ساخت شیرقطع کننده اضطراری (شات ]ف ولو)و آکچواتور را در سال 1386با ایجاد یک هسته علمی آغاز کرد و در ادامه با عضویت در پارک علم و فناوری خراسان فرآیند تحقق و توسعه را با مطالعه و بررسی بر روی انواع نمونه های موجود خارجی انجام داده و در این راستا نظرات و تجربیات کارشناسان خبره شرکت گاز در بخش ابزار دقیق ‘تعمیرات و بهره برداری جهت معرفی نقاط ضعف و قوت نمونه های خارجی به جهت طراحی و ساخت محصولی با کیفیت و بهینه شده مورد استفاده قرار گرفته است. در حال حاضر شرکت پیشگام انرژی خاور به عنوان تولید کننده تجهیزات ابزار دقیق خاص در شاخه هیدرولیک و پنوماتیک به تولید انواع فیلتر –رگولاتورفشارقوی-سلونوئد ولو- سیستم های پنل کنترل و... به ادامه تحقیق و توسعه خود در فرآیند طراحی و ساخت تجهیزات فشارفوی و ابزاردقیق به دنبال دستیابی به جایگاه برتر در عرصه تولید و سازندگی کشور در جهت خودکفایی صنایع نفت گاز پتروشیمی نیروگاهی داروسازی و...فعالیت می نمایید.