سایت مداجاب برای دسترسی آسان تر کارفرمایان و کارجویان در زمینه ی تخصصی مد، پوشاک و نساجی شروع به فعالیت کرده است. از آنجایی که در میان سایت های کاریابی جای خالی صنعت مد، پوشاک و نساجی به شدت حس میشد؛ به همین ترتیب ما تصمیم گرفتیم تا فعالیت مداجاب را منحصرا در این زمینه پیش ببریم تا کارفرمایان و کارجویان این صنعت به راحتی بتوانند فعالیت های حرفه ای خود را بهبود بخشند.

اصلی ترین هدف مداجاب تسهیل روند استخدام و کاریابی است. کارفرمایان با ثبت رایگان اولین آگهی خود میتوانند به سادگی نیروی مد نظر خود را استخدام کنند. همچنین کارجویان با ساختن رزومه شغلی خود میتوانند توانایی های خود را بهتر به کارفرمایان معرفی کرده تا شغل مناسب خود را سریع تر و دقیق تر پیدا نمایند.