لذت عکاسی

لذت عکاسی

کارآفرینی برفی ۲۰۲۰

مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه اصفهان

همراه با ارائه مدرک معتبر از دانشگاه اصفهان و سازمان فنی و حرفه ای

سرفصل های دوره

کارگاه اول: 14 بهمن 98 - ساعت 14 الی 17
 چگونه متفاوت عکاسی کنیم 
(روش هایی ساده برای گرفتن عکس های بهتر و متفاوت تر)

کارگاه دوم: 19 بهمن 98 - ساعت 14 الی 17
 ترکیب بندی در عکاسی 
(اصول و قوانین ترکیب بندی و کادربندی)

کارگاه سوم: 26 بهمن 98 - ساعت 14 الی 17
 ژست و پوز 
(اصول ژست گرفتن و انواع پوز در عکاسی)

کارگاه چهارم: 3 اسفند 98 - ساعت 14 الی 17
 ادیت عکس - اصلاح نور و رنگ

رضا عباد

رضا عباد

  • سخنران

نظرات