شرکت فنی مهندسی پشتیبانی صنایع دیار شرق فعالیت خود را از سال ۱۳۸۱ با هدف ارائه خدمات فنی مهندسی در زمینه تامین و تولید ، طراحی و مهندسی معکوس قطعات و تجهیزات صنایع کشور آغاز نموده است که در طول این مدت با ایجاد دپارتمان های تخصصی فنی ، بازرگانی و تامین کالا ، طراحی و مهندسی معکوس و نیز با ایجاد یک زنجیره تامین داخلی و خارجی در اجرای پروژه های حوزه نفت ، گاز ، پتروشیمی ، دریایی ، انرژی و صنایع مرتبط فعالیت دارد .