شرکت طاها به عنوان یک شرکت دانش بیان در زمینه تجهیزات پزشکی فعالیت دارد و از محصولات این شرکت میتوان به دستگاه اندازه گیری قند خون ، نوار مخصوص گلوکومتر، استنت های قلبی و آنزیم های صنعتی اشاره کرد